2011-11-03

Монгол Мөрөөдөл


Хүн мөрөөддөг. Хүн мөрөөдөлд автахдаа л жинхэнэ хүн чанараа мэдэрдэг. Мөрөөдөл бол хүнийг хүн болгодог тэр зүйл мөн. Гэтэл амьтан мөрөөдөхгүй. Ингэхлээр мөрөөдөл нь хүнийг амьтнаас ялгах гол ялгаа байх нь. Хүний хувьд ийм бол үндэстний хувьд бас тийм. Мөрөөдөлгүй хүн адгуус лугаа, мөрөөдөлгүй үндэстэн сүрэг лугаа.