2011-01-08

Удирдагч


Удирдагч бол
    -  гишгэх газаргүй ширэнгэн ойд бусдынхаа урд гарч, зам гаргадаг зоригтон
    -  алдаа, хүндрэл, бэрхшээлийг шийдвэрлэхээр дуудагдсан сэтгэгч
    -  хоцрогдол, өөрчлөлт, сорилтыг ялан дийлэхээр томилогдсон жанжин
    -  сайн сайхан амьдралд учран золгуулдаг халамжилан хүмүүжүүлэгч
    -  шинэ ирээдүйг бүтээн байгуулдаг инженер
    -  өрөөлийн төлөө гэрэлтэн өөрийгөө элээх Лаа.